Prof. Dr. Selda Pelin Kartal Dermatoloji Uzmanı


Telefon No :

news-2

Tüm Makaleler

Kserozis (Deri Kuruluğu)

Kserozis (deri kuruluğu) geriatrik bireylerde oldukça sık görülen deri problemlerindendir. Yaşla beraber deride görülen fizyolojik değişiklikler dışında çevresel faktörler, sistemik hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar deri kuruluğuna katkıda bulunabilmektedir. Kserozis kaşıntıya neden olabilmekle birlikte d…

Devamı

Tırnak Hastalıkları

Geriatrik bireylerde çok farklı tırnak değişiklikleri görülebilmekte olup bu değişiklikler yaşam süresini kısaltmasa da hayat kalitesini olumsuz etkile- mektedir.1-3 Tırnak plakası tırnak matriksi adı verilen ünite tarafından oluş- turulmaktadır ve sağlıklı bir tırnak üretimi için etraf yumuşak doku ve parmak kemikle…

Devamı

Saç Hastalıkları

Yaşlanma süreci ile kıl köklerinde görülen değişiklikler saçın uzama dinamiğini, yapısını ve rengini etkileyerek yaşlı bireylerde karakteristik saç ve kıl bulgularına yol açmaktadır. Bu fizyolojik süreç dışında erişkinlerde görülebilen bir çok saç ve saçlı deri hastalığı g…

Devamı

Malign Deri Tümörleri

Malign deri tümörleri (MDT)’ nin görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır. Dolayısıyla etkin korunma ve tedavi yöntemleri bulunması ge- rekmektedir. Geriatrik bireylerde en sık görülen MDT bazal hücreli karsinom  (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK) ve malign melanom (MM)’dur.1-3 Yaşlı b…

Devamı