Prof. Dr. Selda Pelin Kartal Dermatoloji Uzmanı


Telefon No :

news-2
Dolgular ve dolgu uygulamaları (Fillers)

Dolgular ve dolgu uygulamaları (Fillers)

Doç. Dr. S. Pelin Kartal

Neden dolgu uygulanır?

Dolgu ile estetik amaçlı yumuşak doku artırımı cerrahi uygulamalara göre ekonomik olması, ofis ortamında uygulanabilmesi, postoperatif bakım gerektirmemesi ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle son yıllarda giderek daha önem kazanmaktadır. Dolgular burnun şekil bozukluklarını düzeltme, çene düzeltme/uzatma, elmacık ve çene kemiği üzerine uygulamalar ile yüzün yeniden şekillendirilmesini mümkün kılan bir yöntemdir. Bunlar burada sayılanlar dışında daha birçok bölgeye çeşitli amaçlarla bazen de tıbbi gereklilikler (fasiyal asimetrik atrofiler, skar revizyonu gibi) nedeniyle uygulanmaktadır. 

Dolgular ne içerir?

Otolog dolgular hastanın kendi dokularından sağlanan dolgulardır. Burada elde edilen materyal vücudun bir kısmından diğer kısmına taşınır. Otolog yağ transferi ve otolog kollajen enjeksiyonu bu grupta sayılabilir. Hipersensitiviteye yol açmaz ancak cerrahi girişim gerektiren zor ve pahalı bir yöntemdir.

Hazır dolgu maddeleri heterograft, allograft, otolog ve sentetik dolgular olarak sınıflandırılır. Heterograft dolgular başka canlı türünden elde edilir. Bu grupta sığır dermal kollajeni, domuz tendon kollajeni ve hiyaluronik deriveleri sayılabilir. Allogreft dolgular kadavradan elde edilen ürünlerdir. Sığır ve domuz kaynaklı kollajene göre alerji oluşturma ve doku reddi olasılıkları düşüktür. Sentetik dolgular arasında silikon, polimetilmetakrilat, polilaktikasit içerenler politetrafluoroetilen sayılabilir. Sentetik dolguların genel anlamda avantajları elde edilmesinin kolay olması ve kalıcılıklarıdır ancak ciddi komplikasyonları vardır. Bunlar yer değiştirebilmeleri, granülom oluşumu ve enfeksiyon riskidir.

Hyaluronik asit (HA) dolgular neden popüler neden daha güvenli deriveleri horoz ibiğinden veya bakteriyel fermantasyon yoluyla elde edilir. En popüler dolgu maddesidir.

Ayrıca olası bir yan etki durumunda etken bir madde ile eritilebilmesi nedeniyle daha güvenlidir. Tüm canlılarda ve dokularda kimyasal olarak idantik olduğundan sığır kollajenine göre daha az immunojeniktir ve uygulamadan önce test gerektirmez.

Mineral dolgular kalsiyum hidroksiapetit içeren dolgulardır. Fibroblast stimulasyonu yaparak kollajeni uyarırlar.

Nasıl uygulanır?

Yumuşak dokunun artırımı işleminde başlıca iki teknik uygulanır. Bunlar seri noktalama ve lineer yol açma/tünel tekniğidir. Tedavi edilecek alana göre iki teknik kombine edilebilir.  Uygulamada sivri iğne ya da ucu künt kanuller kullanılabilir.

Uygulama öncesi neye dikkat edilir?

Uygulamadan 10 gün kadar önce kanamayı kolaylaştıracak aspirin, ağrı kesici gibi ilaçların kesilmesi gerekir. Uygulanacak bölgede enfeksiyon olmamalıdır.

Uygulamada

Ağrı oluşturması nedeniyle uygulamadan önce lokal anestezik kremler kullanılabilir ve/veya buz uygulanabilir ve sinir blokajı yapılabilir. Uygulama sonrasında kanama, morluk. Uçuk öyküsü olanlarda aktivasyon görülebilir.

Dikkat

Dolgular kadar uygulama koşulları, doğru hasta seçimi ve uygulama tekniği de sonucu etkileyecek çok önemli faktörler arasındadır. Dolgular yüz bölgesinde damar içine girerse emboli ve körlük yapabilir. Bu nedenle uygulayan kişinin anatomi bilgisi çok önemlidir. Branş hekiminin bu uygulamaları yaptığından emin olunmalıdır.